25.11.2019. – Alem Korkut – Video radovi

Alem Korkut – Video radovi
Ponedjeljak, 25.11.2017. Greta, Ilica 92, Zagreb u 20h.

**************************************************

Medij videa Korkut je započeo koristiti bilježeći promjene koje su se događale na kiparskoj materiji, kasnije ih izlažući usporedno sa skulpturom tvoreći tako svojevrsnu medijsku simbiozu. Video je u nekim radovima dobio autonomiju, pa postoji nevelika kolekcija video radova koji su bili dio različitih izlagačkih ciklusa ili su bili prikazivani samostalno. U svojim video radovima Korkut se i dalje bavi gotovo nevidljivim detaljima iz svojega okruženja izdvajajući ih u autonomne radove.