5.2.2018. – Na novim granicama – Hamo Čavrk

hc

Pozivamo vas na otvorenje izložbe objekata – skulptura
“Na novim granicama” Hame Čavrka
u ponedjeljak, 05.02.2018. u 20h
Greta, Ilica 92, Zagreb

DISCIPLINA MAŠTE – NA NOVIM GRANICAMA
Glavni interes u dominantnom ciklusu Hame Čavrka pod nazivom Carta Incognita jest prostor i njegova percepcija. Nakon što je svoje predočavanje prostora provukao kroz različite medije – počevši od klasičnih grafičkih tehnika (duboki tisak bakropisa, acquatinte, plošni litografije, ali i digitalni isprint izlagan u light-boxovima) u kojima je otiskivao sugestivne iluzije prostornih dubina da bi se zatim okušao i u prostornim instalacijama i video projekcijama – aktualnu je preokupaciju usredotočio na objekte. Na objekte sastavljene od transparentnih ploha pleksiglasa, poredanih paralelno ili u drugačijim, ponekad i kaotičnim, konstelacijama, te osvijetljenih svjetlima raznih boja – bijelom, žutom, ali i zelenom, crvenom itd. Po njima se rasprostiru linije; putuju plohama koje su i same stvorene od beskonačnoga broja linija, definiraju prostor, grade ga, potiru i ponovno izgrađuju.
U odnosu na sliku kao dvodimenzionalni predmet, specifično je svojstvo objekata neprekinuti kontinuum njihova sagledavanja sa svakim pomakom promatrača. U slučaju Čavrkovih Carti – koje sam svojedobno nazvao i „maketama prostora“ – ono je još i više istaknuto upravo zbog transparentnosti podloga na kojima se odvija drama stvaranja. Takva neprestana tvorba novih vizura atraktivna je simulacija visoke tehnologije, hladne i distancirane što napose dolazi do izražaja kada objekte usporedimo s toplinom otisaka na papiru.
Dodatnu komponentu Cartama pružaju zvukovi (za što je zaslužan Ivan Roca kao Čavrkov suradnik) koji, podudarno svjetlu i kao njegovo upotpunjenje, prolaze prostorom, ispunjaju ga i razotkrivaju kao istodobni auditivni prostor.
Unatoč tako postignutoj, osobitoj komplementarnoj ambijentalnosti, formalna čistoća izraza kojuA je Čavrk oduvijek njegovao i dalje je prisutna. Dapače, samonametnuta ograničenja su kao i uvijek dobrodošla, iz njih se rađa discipliniran i snažan vizualni govor, pregnantan po svojoj asocijativnosti i rasponu potencijalnih značenja.
Objekti Hame Čavrka, izloženi pod nazivom Carta Incognita, obilježeni snopovima linija povezanih u nerazlučivu mrežu čvorišta i silnica, strogi su i ujedno maštoviti prostorni isječci koji nas potiču na putovanje mašte u vremenu preobilja osjetilnih stimulansa.
Nikola Albaneže