Projekt PIAQ5454

Otvoreni poziv umjetnicima – Projekt PIAQ5454

Natječaj za prijavu radova na temu novih virtualnih umjetničkih prostora

Pozivamo umjetnike da prijave svoje radove na temu novih virtualnih prostora i predlože svoje ideje koje ćemo modelirati i javno predstaviti na našoj novoj online platformi. Prijave se odnose na postojeće novomedijske radove kao i na radove u nastanku, koji obuhvaćaju temu prostora u najširem mogućem smislu – od prostornih modela I koncepata do teoretskih radova. Selektirane projekte izvest ćemo kao virtualne 3D ambijente, objekte, platforme. koncepte ili izložbene postave te ih prezentirati javnosti u online obliku i na grupnoj videoizložbi krajem 2021. godine.

Ovaj natječaj ne zahtijeva iskustvo rada u softverima za modeliranje. Važne su nam ideje koje mogu biti prezentirane kao vizualni prijedlozi, skice ili prototipi. Odabrane radove kreirat ćemo uz kreativnu i tehničku podršku našeg suradnika, stručnjaka za nove medije i 3D modeliranje, umjetnika Mihaela Gibe.

Ovaj projekt pokrećemo u sklopu organizacije Grete koja je, nakon deset godina djelovanja kao dinamično kulturno-umjetničko odredište i nakon zagrebačkog potresa, transformirana u online platformu. S obzirom na činjenicu da već godinu dana funkcioniramo bez fizičkog prostora te isključivo u online okruženju, ovim natječajem želimo potaknuti umjetnike na sudjelovanje u natječaju kreiranjem ideja koje se temelje na novim percepcijama i poimanjima prostora kao virtualne discipline.

Rok za prijave je do 20.10. 2021. putem forme u nastavku:Open Call for Artists – Project PIAQ5454
Propositions for new virtual art spaces


We are inviting visual and new media artists to submit their ideas and artwork on virtual and imaginary space topics. The applications refer to existing new media works as well as to emerging works, which cover the topic of space in the broadest possible sense – from spatial models and concepts to theoretical works.
We will create 3D virtual spaces of selected projects and presented them online and in public video exhibition by the end of 2021.
For the purposes of this submission, experience in modeling software or knowledge of programming ​​is not required. We are searching for ideas which can be presented on any level, as sketches as well as developed 3D visualizations. Selected ideas and artworks will be created and modeled by the technical support of our collaborator and new media expert, artist Mihael Giba.
We are launching this project as part of the Greta Creative Network, which, after ten years of operation as a dynamic cultural and artistic destination and because of Zagreb’s earthquake, has been transformed into an online platform. This competition aims to encourage artists to participate in the competition by creating ideas based on new perceptions and notions of space as a virtual discipline.
The deadline for applications is 20.10. 2021
Projekt_PIAQ5454
Kad je sredinom prošlog stoljeća, prilikom odabira mjesta za gradnju najvećeg podzemnog jugoslavenskog aerodroma, odluka pala na Željavu – selo na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine – bilo je jasno kako je riječ o pomno promišljenoj mikro lokaciji. Ovo se naselje okruženo planinama, koje danas broji tek nekoliko desetaka stanovnika, nalazilo na geostrateškoj osnovici bivše države, dovoljno duboko u jugoslavenskom teritoriju, da omogući dugotrajno odolijevanje mogućim invazijama. Podzemni objekti Aerodroma Željava, građeni po uzoru na slične u Švedskoj, konstruirani su da, zlu ne trebalo, izdrže i značajnije nuklearne napade. Nazivali su ih Klek ili O-505 (Objekt 505), a u okolice Željave, pa i šire, kružila je anegdota kako se upravo u tim podzemnim objektima provodi tajna operacija razvijanja jugoslavenskog svemirskog programa koji je napredniji od onog sovjetskog ili američkog. No, jugoslavenska misija na Mjesec nije nikad realizirana, jer je Tito, prema predaji, program odlučio prodati Amerikancima, koji su, ako je vjerovati ovoj znanstveno-fantastičnoj pripovijesti, svoju misiju uspješno realizirali upravo zahvaljujući njemu.
PIAQ5454 je, prema ondašnjem vojnom kodu, bila georeferentna pozicija Aerodroma Željava i njome otvaramo našu priču o prostoru. Ovaj kod neka posluži kao simbolička  referenca za sve što pojam “prostora” može obuhvaćati – od jedne sićušne točke na Zemlji, pa sve do najšireg svemirskog prostranstva – jer Mjesec nam, u ovoj priči, nipošto nije granica. 
Prostor je, još od antike, bio jedan od temeljnih pojmova filozofije, pa je tako, prema Platonu, već Zenon postavio pitanje o tome što je, zapravo, prostor. Zenon, poznat po svojim logičkim paradoksima, i ovdje završava u pardoksu, jer sve u prostoru nalazi se na nekom mjestu, koje se, opet, nalazi u nekom prostoru, a taj prostor opet u nekom drugom, širem prostoru i tako unedogled. Paradoks proizlazi iz činjenice da, ako pretpostavimo da se prostornost proteže ad infinitum, na pitanje gdje se nešto nalazi, svaki je od odgovora koji označava prostor širi od onog prethodnog, zapravo točan, pa se tako možemo nalaziti u dijelu neke prostorije koja se nalazi u nekom stanu koji je dio neke zgrade, koja se, pak nalazi u nekom gradu i državi na Zemlji, u galaksiji koja je dio svemira, itd. 
Aristotelova kozmologija kazivala je kako se Sunce, Mjesec, planete i zvijezde nalaze unutar vječito rotirajućih koncentričnih kristalnih sfera. Prostor u kojem se gibaju svemirska tijela, prema Aristotelu, nije prazan, već se ondje nalazi eter, koji uz zemlju, zrak, vatru i vodu, predstavlja peti element. Eter je u grčkoj mitologiji bio zrak viših nebesa – onaj kojeg udišu bogovi. Uz Kaos, Eter je prisutan i u mitu o nastanku svijeta iz kozmičkog jajeta, a koje, pak, u svojoj suštini, predstavlja čisti potencijal stvaranja proizašao iz dualnosti svega postojećeg. Eter svojim pokretačkim silama ispunjava cjelokupnost prostora i vremena, smatrao je Kant, pri čemu su prostor i vrijeme, kao čisti zorovi, ograničenja naše osjetilne svijesti preko koje mi spoznajemo o svijetu i stvarima na iskustven način. Utjecaj Kantovog promišljanja o vremenu i prostoru, čita se i u teoriji relativnosti te kvantnoj fizici. Termin prostor-vrijeme veže se najčešće uz Einsteinovu teoriju relativnosti koja ukazuje na povezivanje vremenske i prostorne dimenzije u jednu, nakon što je određenim mjerenjima dokazana suovisnost iIi međusobna interferencija dvaju pojmova. Naime, prostor-vrijeme za svakog je promatrača isti, dok, prostorne i vremenske dimenzije ovise o promatračevu gibanju. U sklopu Projekta_ PIAQ5454, prostor je sasvim subjektivan – klasičnu fiziku, koja ga vidi objektivnim, apsolutnim, nepromijenjivim te neovisnim o vremenu, ostavljamo po strani. Naš prostor je, kantovski rečeno, dio subjektivne realnosti. Zanima nas čista svijest i slobodna imaginacija, koja u sebi sadrži potencijal za kreiranje neograničenog broja mogućih prostora koje stvara ex nihilo, poput stvaralačke snage kreatora svijeta iz kozmičkog jajeta. Dozvoljavamo, ovom prilikom, i solipsizam –  prostor ne treba postojati nigdje izvan mašte, kao što su i tajni laboratoriji za osmišljavanje jugoslavenskog svemirskog programa živjeli tek u mašti mještana Željave  – jer, postoji li, uistinu, išta izvan čovjekove svijesti?