O.N.E. i Festival Perforacije predstavljaju ‘Sizifov Pink’ Martine NevistićO.N.E. i Festival Perforacije predstavljaju ‘Sizifov Pink’ Martine Nevistić

sara_pink
U Greti od 17.09. do 21.09.2013.
O.N.E. predstavlja novi projekt Sizifov Pink, autorice Martine Nevistić, u ko-produkciji s Festivalom Perforacije.
Svaki dan od 17:00 do 22:00.

Sizif je stara priča. Svi znamo priču o Sizifu – čovjeku koji gura svoj kamen uzbrdo iz dana u dan, za nikakvu nagradu. Tko je Sizif danas? Jesmo li to svi? Biramo li to biti? Odgovor na to pitanje možda treba prepustiti svakome ponaosob. Ali što kada bi Sizif kamen gurao radi privida smisla, samo kako bi došao do nekog obećanog, boljeg života koji mu drugi obećaju? Života u kojem je sve lijepo. U kojem je sve lakše. U kojem su ljudi savršeni, baš ono što žele biti. Kao na reklami.
Sizifov Pink ne nudi odgovore. Ali zato nudi posve drugačiji pogled na plesni video – pun suptilnog humora i dopadljiv. Sizifov pink poigrava se formom reklame, dočekujući vas tako, neizbježno, na ulicama i trgovima, čak i u gradskim izlozima. Sve to naravno, u prepoznatljivoj visoko-estetiziranoj i istovremeno simpatičnoj i bliskoj formi umjetničke organizacije O.N.E., autorice Martine Nevistić.

Novi projekt autorskog tima O.N.E. kao polazišnu točku za novi multimedijalni projekt uzima mit o Sizifu. Sizifu, apsurdnom heroju, Sizifu kao simbolu upornosti i besmisla, Sizifu kojeg ipak na kraju treba zamisliti sretnim. Lik MsPink pojavljuje se kao netko, tj. nešto što simbolizira sustav i kȏd potrošačkog društva, konzumerizma, ono što nam se kontinuirano nameće kao bitno, dok je u suštini prijeko nebitno i apsurdno. Ti apsurdi neprekidnog i kružnog kretanja uzimaju princip loop-a i tako loop postaje osnovni gradbeni blok videa. U videu se pojavljuju tri glavna izvođača, čije je kretanje ponovno obilježeno ponavljajućim sekvencama i međusobnim nalaženjem i razmimoilaženjem. Sama video projekcija razlomljena je u više djelova, povezanih ali prostorno rascijepljenih. Prvi je dio sastavljen od tri kvadrata slike, koji tvore zajedničku cjelinu i kontinuitet. Drugi je dio niz od više zasebnih videa, tj. pojedinih kvadrata iz prvog dijela, koji funkcioniraju svaki sam za sebe, na posve drugoj lokaciji.
Sizif će tako propitivati apsurdnost kretanja koje ne pokreće (ne pokreće dalje i ne pokreće naprijed, nego se uvijek vraća na početak) kao i upornost ustrajanja koje uvijek iznova vodi na početnu točku, te volju da se ipak ponovno pokrene. Isto tako, na vizualnoj razini, propitivat će zakonitosti fragmenta u službi cjeline, kao i cjeline u službi fragmenta. Na razini gledatelja i u tradiciji radova O.N.E, Projekt Sizifov Pink ponovno će propitivati gledateljsku percepciju: razlomljeno, istovremeno percipiranje ponuđenih materijala koji će se tek gledateljevim trudom spojiti u cjelinu s novim značenjem.

Team/Credits:
Autorica: Martina Nevistić
Izvođači: (sizifi) Sara Barbieri, Petra Chelfi, Pavle Heidler, (MsPink) Martina Nevistić
Dizajnerica: Dora Đurkesac
Dramaturgija: Rona Žulj
Snimatelj i dizajn svjetla: Luka Matić
Montaža: Miro Manojlović
Fotografija: Dora Đurkesac, Luka Matić
Glazba i dizajn zvuk: Luka Grubišić-Čabo
PR: Amela Pašalić
Organizacija: Martina Nevistić, Amela Pašalić
Kostimografija: Martina Nevistić, Sara Barbieri
Produkcija: O.N.E.
Ko-produkcija: Festival “Perforacije”

MARTINA NEVISTIĆ

Autorica, izvođačica, pedagoginja. Diplomirala je na Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD) u Austriji, usavršavala se u Briselu i Berlinu, te završila edukacijski program Nomadske plesne akademije. Stalna je članica Zagrebačkog plesnog ansambla. Osnivačica O.N.E. umjetničke organizacije, preko koje se bavi autorskim radom na području izvedbe i multimedije. Njen rad je kontinuirano podržan od Udruge Domino i Zagrebačkog plesnog centra.

sara_pink

In Greta from 17.09. – 21.09.2013.
Everyday from 17:00 till 22:00.

Myth of Sisyphus is an old story. We all know the story of Sisyphus – a man who is pushing his rock up the hill every day, for no reward. Who is Sisyphus today? Are we all? Do we choose to be? The answer to this question may be left to each individual. But what if Sisyphus pushing the stone works as the illusion of meaning, just to get to a promised better life, which someone else promised to be better? Life where everything is beautiful. Where everything is becoming easier. Where people are perfect, just how they want themselves to be. Just as in the advertisement.
Sisyphus Pink doesn’t offer answers. Full of appealing, subtle humor offers a completely different view of the dance videos. Sisyphus Pink plays with the form of advertising, inevitably welcoming you in the streets and squares, even in shop windows. Recognized simultaneously charming and the close, but also high-aestheticised art form of O.N.E. art company, whose author is Martina Nevistić.

MARTINA NEVISTIĆ
Author, performer, pedagogue. Finished her education at Salzburg Experimental Academy of Dance (SEAD), Austria, was educated also in Bruxelles and Berlin and at Nomad dance academy education program. She is permanent member of Zagreb dance company and is founder of O.N.E. art company where she is doing her author work. Her work is continuously supported by Domino and Zagreb dance center.

Published
Categorized as PROGRAM