Fotogalerija: Seiichi Furuya


Fotografije: Jurana Hraste