6.11.2015. – INTERFACE 2015: Pričamo LIVE – Mario Cvjetković i Maria Glišić6.11.2015. – INTERFACE 2015: Pričamo LIVE – Mario Cvjetković i Maria Glišić

INTERFACE

U sklopu programa Interface 2015 predstavljmo vam projekt
„Pričamo LIVE“
Maria Glišić, Beograd
Mario Cvjetković, Zagreb

U Greti, Zagreb, 6. studenog 2015. u 20h

„Pričamo LIVE“ bio je jedan od lajtmotiva rada autorskog dvojca Maria Cvjetkovića i Marie Glišić. Preduslov za ideju ovog rada bilo je gostovanje dubrovačke ART radionice Lazareti i umetnika okupljenih oko nje u Beogradu u jesen 2014. godine. Mario Cvjetković je bio prisutan sa svojim radom „Message“. Koautorski rad nastavlja se na tezu „ da je komunikacija, način kako se približavamo/udavaljamo, postao tema umetničkih dela“. Koncipiran je kao vanvremenski i vanprostorni dijalog koji je omogućen postojanjem interneta 2.0 i aplikacija (za pametni telefon) proizašlim iz tehnoloških mogućnosti mreže.

Rad je sazdan od svakodnevice – njenih poruka, slika, zvuka – rečju, impresija – koje dvojac Mario/-a redovno dele jedno s drugim, premošćujući jaz koji čine kako prirodne tako i društvene granice. U trajanju od godinu dana njih dvoje ispisuju (bele) zidove svojih sandučića (Inboksa, Facebook-Messengera), na prvi pogled nevidljive očima Facebook okruženja, gradeći odnos razmenjujući misli i utiske, uobličeni svim kontekstima u kojima se kreću: ličnim, lokalnim, regionalnim, globalnim u jednoj ravni, i u drugoj privatnim, generacijskim, rodnim, društvenim, političkim, svetonazornim.

Vizualizacija tog odnosa, odnosno rada, stvaranog u 365 dana jeste performativni akt dva nosioca koji u trajanju od oko 6 minuta (365 dana prevedeni u sekunde) na belom zidu ispisuju
belom kredom citate svojih privatnih poruka. Dimenzija dva grada, Zagreba i Beograda, koji su bili početna tačka i okosnica njihovih svakodnevnih razgovora, reprezentovana je projekcijom fotografija koje su autori razmenjivali tokom svoje prepiske.