20.6.2016. – PULP the best of – Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci20.6.2016. – PULP the best of – Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

pulp
20.-24.6. Galerija GRETA Ilica 92 Zagreb
Otvorenje 20.6. u 20.00 sati
Radovi sudentica i studenata kolegija
Oblikovanje nakita i Objekti za tijelo i prostor
Akademija primijenjenih umjetnosti Rijeka
mentor. izv.prof.art. Nenad Roban

Izlažu:
Ana Aleksandra Buković Anja Jelavić Ana Vranković Romina Mejak Rea Vargović Martina Lučin Sunčana Simichen Sara Matejčić Martina Kalčić Dorotea Smrkinić Dora Filipović Marta Vučković Goranka Tomić Sanja Stojković Ines Šarić Ivana Ribar Zvonimira Karavida Barbara Brnelić Nisa Hrvatin Matea Zeman Kristina Šimičić Ivana Zavidić Monika Šangulin Božena Viduka Doris Fatur Petra Bujanović Bojana Vojvodić Maja Žugec Jelana Vidolin Lidija Matulin Valentina Stepan Natalija Ložnjak Ivona Štefanec Anđela Opatić Josipa Maček Anja Sabolić Adriana Milić Sabina Gužvinec Mirela Duktaj Nikolina Car Antonija Iskra Konrad Koch Kristina Kalogjera Silvana Vodnica Ada Osmanagić Jana Plovanić Tomislav Mirković Rosana Giusti Ivana Šepac Anela Raguž Anna Rupenović Darija Valenčić Andreja Jandrečić Petra Oković Dijana Trtanj Mateja Činko Sabina Solarević Matea Radobuljac Rajna Pavlović Natali Bosić Nevena Živić Elizabeta Močibob Sara Išić Majda Petrović Maja Birkić Carry-Lee Hunt Sandra Marijančević Iva Katalinić Sara Bermanec Nika Pavlović Martina Andrašek Marina Šokić Lucija Mužić

PULP – Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

Prije šest godina utemeljen je, na kolegiju za oblikovanje nakita pri Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, PULP kao protočna grupa studentica i studenata na tom kolegiju. PULP je uobičajena skraćenica naziva Primijenjena umjetnost i Likovna pedagogija. Umjetnički medij to jest ta vrsta umjetničke djelatnosti je jedinstvena na području RH. Temeljni koncept PULPa je aktivno djelovanje na području ekološkog osvještavanja društvene zajednice i drugih vrsta socijalnog aktivizma. Najučinkovitiji način djelovanja PULPa je izlagačka djelatnost kojom se dodatnom medijskom pozornošću upozorava na ekološke i socijalne probleme. Na umjetničkom području PULP proširuje svijest o tijelu, identitetu i prostoru svake jedinke i na taj način obogaćuje pojedince i zajednicu. Studenticama i studentima pruža mogućnost da otkriju medij kroz koji se mogu izraziti i, kasnije, osnivanjem radionica, vrlo jednostavnim pristupom i korištenjem izvora materijala iz svog okoliša djelovati na ekološku i kulturološku svijest u svojoj sredini. Svojim načinom društvenog i likovnog djelovanja PULP se priključuje brojnoj međunarodnoj zajednici umjetničkih i ostalih (znanstvenih itd.) stvaratelja koji djeluju na ranije navedenim područjima, svjesni da nam u eri održivosti predstoji prilagodba na promijenjene klimatske i društvene uvjete.

izv.prof.art. Nenad Roban