16.11.2015. Ika Peraić ‘Bilješke o kretanju / notes on moving’16.11.2015. Ika Peraić ‘Bilješke o kretanju / notes on moving’


ika
Pozivamo vas na otvorenje izložbe ‘Bilješke o kretanju / notes on moving’ Ike Peraić u ponedjeljak 16.11.2015. 20h u Greti, Ilica 92, Zagreb.

Izložba ‘Bilješke o kretanju’ promišlja ideju o performativnom izložbenom prostoru koji, umjesto služenja korpusu prikaza i informacija, kreira kontekst za percepciju i akciju, svojevrsni okvir koji omogućava preradu, re-kreiranje, upotrebu… Rad se odnosi prema prostoru i ideji izložbe kao situaciji koja se razvija kroz vrijeme i kroz intervencije koje imaju funkciju uključivanja iskustvene dimenzije. Prostor je promišljan kao proces/situacija koja se razvija kroz socijalne i prostorne odnose i sadrži potencijal za kolaborativno stvaranje značenja,
istraživanja i znanja. Kao takva, izložba ukazuje na fleksibilniji, fluidniji prostor koji želi reartikulirati odnose izmedju tvoraca, objekata i publike, te napraviti odmak od reprezentacijskog i pedagoškog modela antroplogije o prema eksperimentalnom i ontološki isprepletenom antropologije kroz/sa. Na taj način,
značenja i znanja se mogu dogoditi/nastati kroz prostor kao situaciju, umjesto da se jednostavno prezentiraju i transferiraju kao informacije.