PROJECT PIAQ5454 – Minja Mitrović

WALKSPACE | Minja Mitrović, Croatia


Mentor: izv. prof. art. Mario Čaušić
Sumentor: doc. art. Mario Matoković
Tehnika: Digitalna fotografija na ljepenci
Godina: 2021.

U radu “Walkspace” se na subjektivan način interpretira doživljaj grada-prostora oko sebe. Preispituje se doživljaj javnog prostora kroz umjetničku prasku hodanja i mapiranja. Svakodnevno kretanje u javnom prostoru, kao univerzalna ljudska aktivnost, služi za bolje upoznavanje i preispitivanje svijeta u kontekstu stvaranja vlastitog likovnog rada. Linearne putanje kontinuirano dokumentirane, fotografiranje i analiza istog tri su faktora za realizaciju fotoobjekata. Učestalo ponavljanje ruta navodi na razmišljanje o osobnom prostoru, odnosu čovjeka i mjesta kao i o njegovom utjecaju na nastalu situaciju.
U formalnom pogledu, rad se sastoji od prostornih instalacija – fotoobjekata nastalih modeliranjem prema ucrtanim linearnim crtežima na GPS mapi. Linearni crtež koristi se kao matrica za savijanje, rezanje i oblikovanje. Vizualni doživljaj prostora prenesen je putem fotografija, koje su fiksacije vlastitih emocija, sentimentalnih značaja prostora, ali i realnog stanja društva. Rad ukazuje na potrebu za autobiografskim preispitivanjem, koje osim umjetnosti spaja i druge prakse istraživanja te čina mapiranja i hodanja kao svjesne radnje, najsličnije mehaničkim tjelesnim ritmovima, disanju i otkucajima srca.