Fotogalerija: Predstavljanje Grete na Pechakuchi

Fotografije: Jurana Hraste