7.12.2013. Na putu prema gore7.12.2013. Na putu prema gore

179

07.prosinca 2013. U 18:30 sati i 20:00 sati

Kooreografija i izbor glazbe : Mirjana Preis

Izvedba: Branko Banković
Produkcija : Mirjana Preis i Studio za suvremeni ples

Predstava je podržana od Ministarstva Kulture RH i Gradskog ureda za kulturu i šport Grada Zagreba.

Predstava na duhovit način govori o aktualnom problemu današnjice – samoći , usamljenosti i otuđenosti.
U svijetu sveopće brzine i kakofonije odnosa otvara se problem osamljenosti. Ovo djelo ,provjera je granica koje određuju kad igra postaje stvarnost,te kada zaigrana interakcija prerasta u suodnos.U toj sveproždirućoj amneziji svatko može biti zamijenjen za bilo koga. Zbrka je jasan znak našega doba. .
Pitanje je kako se nositi sa surovom stvarnošću i na koji način ublažiti svoju usamljenost.

Akcent je stavljen na spoj likovnosti i tjelesnosti , jer upravo ta dva segmenta spajaju lutku sa tjelom plesača u simboličke likovne odnose i daju provokaciju.
Posebnost ovog projekta je istrazivački proces na temu :kako lutka reagira na tijelo plesača i kako tijelo plesača reagira na lutku, na koji način u sublimaciji daju izvedbeni govor predstave.