7.11.2015. – Petra Mrša ‘IZBOJ’7.11.2015. – Petra Mrša ‘IZBOJ’

petra_mrsa

Pozivamo vas na predstavljanje eksperimentalnog video rada Petre Mrše ‘IZBOJ’ u sklopu pograma Interface 2015 u Greti, subota 07.11.2015 u 20h.
……………………………
Otok je izolirani svijet koji naglašava samoću, prisutnost pojedinca. Svaki pokret, šum, svaka spoznaja na otoku su suptilni. Njegov je ritam gotovo stopljen s minucioznim protokom vremena koje uistinu teče, gotovo nevidljivo, neopipljivo; odaju ga samo zvukovi, konture pripadnosti živih tvari. Njihov suživot u otočkom mikrokozmosu čini se zadovoljavajućim, prihvatljivim. No zima je jednolična, gotovo statična, a život dolazi samo u naznakama; u jednom brzom, obojenom trenutku prožima otok, samo da bi ponovno netragom nestao. Dogodi se tada trenutak u kojemu zvuk postane pretih. Ili preglasan. Svjetlo prejako. Ili preslabo. Tijelo pretromo…ili prenemirno. Doživljaj istovremene ljepote i nemoći; pritiska i grča; mirnoće u kojoj nedostaje zraka;
onaj trenutak u kojem postoji svjesnost o tome da nešto treba puknuti, osloboditi se, kako bi prodisali, motiv je ovog eksperimenta. Umiriti, uspavati, a pritom ne stvoriti agilnog promatrača željeni je učinak toka ovih misli. Zbog svog suptilnog odvijanja, procesi mijena prolaze nezapaženo, sve dok ne dovedu do krajnje točke. Ona pak zarobi percepciju do trenutka izbijanja novog ekstrema. Kasnimo. Takva percepcija nagomilavanjem vodi do statične frustracije, do osjećaja težine,
zatvorenosti, zakopanog, nemoćnog. Kada postoji realna potreba za puknućem; IZBOJem.
Rad Izboj je nastao iz podloge koja je omogućila eksperimentiranje simulacijom dvije vrste kretnji koje proizlaze iz iste, statične slike. Film u ovom kontekstu ne postoji kao niz od 25 slika u sekundi već svaki kadar traje zadano vrijeme istražujući odnos statičnog u dinamičnom i dinamičkog u statičnom. Zvuk je bilježen na otoku, u istom periodu u kojem su nastajale fotografije i time spaja narativ vizualnog i slušnog, a sastoji se od četiri elementa: spomenutog terenskog bilježenja na samom otoku koji uključuje zvukove zatezanja konopca broda, prigušenih valova pod brodom, vjetra, glasova mještana iz daljine; dokumentarnog zapisa osobnog glasovnog izljeva nemoći, izbacivanja nagomilanog zraka na samom otoku; elektroničke eksperimentalne kompozicije koja je na granici (ne)harmoničnog, (ne)prepoznatljivog i (ne)ugodnog (autor: Bojan Gagić); te konačno glazbenog instrumentala melankolično poetično terminalnog karaktera (autor: Šumovi protiv valova). Zvuk se tretira kao suvereni element imaginarnog prizora koji u nekim situacijama odmaže, dok u drugima doprinosi percepciji i snalaženju u razumijevanju prizora.
Slika. Vizualna baza rada je omogućila eksperimentiranje simulacijom više vrsta kretnji koje proizlaze iz iste, statične slike. Svaki kadar traje zadano vrijeme istražujući odnos
statičnog u dinamičnom i dinamičkog u statičnom. Zvuk. 1. Soundscape otoka (zatezanja konopca broda, prigušeni valovi pod brodom, glasovi mještana iz daljine, vjetar, životinje).

2. Dokumentarni zapis osobnog glasovnog izljeva nemoći, izbacivanja nagomilanog zraka na samom otoku. 3. Elektronička eksperimentalna kompozicije. Autor: Bojan Gagić. 4. Melankolični glazbeni instrumental. Autor: Šumovi protiv valova.
……………………………
Petra Mrša
Rođena 1985. u Rijeci. Diplomirala u Zagrebu: Fotografiju na Akademiji dramske umjetnosti, Sociologiju na Filozofskom fakultetu i Psihologiju na Hrvatskim studijima.
Zanima ju istraživanje prirodnog i konstruiranog u suvremenom društvu i pronalaženje načina da uzdrma usvojene konstrukte. U svom radu se bavi: suvremenim odgojem, performativnim ulogama u obiteljskim odnosima, samoreprezentacijom, iracionalnim i intuitivnim razmišljanjem tinejdžera, životom u urbanim i ruralnim uvjetima itd.
Koristi: fotografiju, kolaž, knjigu, video, eksperimentalni video, instalacije. Njezin rad uključen je u zbirci Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, Muzeja grada Zagreba i u platformi suvremene hrvatske fotografije.
Radila je kao asistentica u Hoxton Gallery u Londonu. Trenutno je asistentica Fotografije na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci. Ima dvije objavljene knjige: New school u izdanju Pazzini Editore i Vježbanje obitelji / Rehearsing
family s Muzejom moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci kao glavnim izdavačem. Živi i radi u Zagrebu i Rijeci. Imala je 10 samostalnih i 30 skupnih izložbi.