5.6.2017. – Festival Željezara jučer, danas, sutra

zeljezara

Festival Željezara jučer, danas, sutra
Otvaranje izložbe, prezentacija i performans
Ponedjeljak, 05.06.2017. u 20h, Greta, Ilica 92

Do sada su održana tri festivala umjetnosti, aktivizma i glazbe, pod imenom Festival Željezara. Odvijali su se u industrijskom dijelu sisačkog predgrađa i u centru grada Siska. Organizirao sam ih uz podršku raznih hrvatskih i lokalnih kulturnih institucija, nevladinih organizacija, umjetnika, aktivista i prijatelja. Festivali su okupili lokalnu i regionalnu glazbenu, umjetničku i aktivističku scenu te pretvorili Željezaru i Sisak, makar privremeno, u kreativni proizvodni pogon. Festivali su imali za cilj potaknuti reanimaciju prostora izuzetne vrijednosti u kulturnom, industrijskom, ali i općem društvenom kontekstu, a svaki posjetitelj izravno je sudjelovao u kulturnoj revitalizaciji grada Siska i mogućih platformi za promjene.
U pripremi je i četvrti Festival Željezara…

……………………..……………………..……………………..……………………..….

The Ironworks Festival yesterday, today. tomorrow
Opening of an exhibition, presentation and performance
Monday, 05.06.2017. At 20h, Greta, Ilica 92

There was a three festivals of art, activism and music till now, known as a Festival Željezara (the Ironworks festival). They were happened at industrial part of Sisak suburban area and at the center of the city of Sisak. I organised them with the support of various Croatian and local cultural institutions, NGO organizations, artists, activists and friends. Festivals has gathered local and regional music, artistic and activist scene and transformed Ironworks, even temporarily, into a production plant. The festivals therefore aimed to re-animate the space of exceptional value in cultural, industrial, but also general social context, and each visitor has directly participated in the cultural revitalization of the city of Sisak and possible platform for changes.
The fourth festival Željezara is also being prepared…