4.7.2016. – Actopolis Full Range Society4.7.2016. – Actopolis Full Range Society

frs
Pozivamo vas na otvorenje izložbe “Actopolis Full Range Society” u ponedjeljak 4.7.2016. u 21h u Greti, Ilica 92, Zagreb.
O audio-participativnom projektu FULL RANGE SOCIETY

Riječ je o umjetničkom radu, „kompoziciji u nastajanju“, koji će se predstaviti u dva čina.
Prvi čin ZVUČNE ISKAZNICE: SOUNDENTITY
„Sama instalacija u Greti zapravo je gradnja osobne kompozicije koju stvara svaki posjetitelj kroz unos različitih parametara putem upitnika u koji je moguće upisati rod, dob, nacionalnost, vjersku (ne)opredjeljenost, bračno stanje, imovinsko stanje, obiteljsko stanje i sl. Svaki upisani podatak mijenja strukturu zvuka u prostoru u kojem posjetitelj boravi, a po završetku upisa dobivamo jedinstvenu zvučnu sliku koja odgovara isključivo toj osobi. Ovim pristupom želimo naglasiti jedinstvenost svakog čovjeka kao jedinke bez obzira na pripadanje bilo kojem društvenom kontestu“, naglasio je Gagić.
Drugi dio projekta predstavit će se internacionalnoj publici tijekom rujna ove godine kao web projekt, a koji se temelji na virtualnoj, statističko-demografskoj, zvučnoj mapi Europe (www.fullrangesociety.net).
Gladović objašnjava, „Web projekt nam nudi uvid u složenost odnosa ljudskog bivanja u zajednicama koje nazivamo državama. Kroz javne podatke o stanovništvu u pojedinim europskim zemljama moguće je pratiti promjene kroz koja te zemlje prolaze kroz povijest. Naravno, radi se o novijoj povijesti za koju imamo statističke podatke. Kao i kod instalacije fokus je na pretvorbi podataka u zvuk“.

Izložba će biti otvorena 5.—10.7.2016.,
uto – ned, 10–12 i 19 –21h.
Ulaz na izložbu je slobodan. Greta

——–
O projektu ACTOPOLIS – UMJETNOST DJELOVANJA:
ACTOPOLIS je transnacionalni umjetnički laboratorij, poziv na djelovanje i suoblikovanje grada, koji povezuje 9 kustosa i više od 40 umjetnika iz 7 gradova jugoistočne Europe, Turske i Njemačke; Atenu, Ankaru/Mardin, Beograd, Bukurešt, Oberhausen, Sarajevo i Zagreb. Projekt je pokrenuo Goethe-Institut i umjetnička organizacija Urbane Künste Ruhr s kustosicama Angelikom Fitz i Katjom Aßmann.
Uz Lightune G. (Bojan Gagić, Miodrag Gladović) zagrebačku skupinu umjetnika i aktivista čine Saša Šimpraga, Selma Banich, Nikola Bojić i Tonka Maleković, a kustosica projekta INVISIBLE BELONGING -NEVIDLJIVO PRIPADANJE je arhitektica Ana Dana Beroš.
—————–
Daljnje informacije:
“Full Range Society” na stranici ACTOPOLIS-a :
http://bit.ly/29ajkYD
ACTOPOLIS Zagreb: “Nevidljivo pripadanje/Invisible Belonging”:
http://bit.ly/1o8xX1e
Website Lightune G.:
http://bit.ly/2985NgJ
——-
ENGLISH VERSION:
——-
FULL RANGE SOCIETY is a participatory audio installation by the artist duo Lightune.G (Bojan Gagić und Miodrag Gladović) and part of the Actopolis Zagreb project Invisible Belonging, curated by Ana Dana Beroš.

Conceived by Lightune.G as a “composition in the making”, the work consists of two parts. The first part is the installation ZVUČNE ISKAZNICE: SOUNDENTITY, taking place in Greta Gallery. The second part of the project will be introduced to a global audience in September 2016 as a web application, which is based on a virtual, statistically demographic sound map of Europe.

Opening @Greta Gallery 04.07.2016, 9pm
The exhibition will remain open from 5.-10.7.2016,
Tue-Sun, 10–12 & 19 –21h.
Entrance free: Greta

——-
Lightune.G (Bojan Gagić und Miodrag Gladović) about FULL RANGE SOCIETY:

“The installation at the Greta Gallery is a creation of personal composition which is formed by every visitor through the contribution of different parameters via a questionnaire with questions about gender, age, nationality, religion, marital status, assets, family status and so on. Every recorded data changes the structure of the sound in the room and the result is a personalized audio image of the single person. With this approach we would like to emphasize the uniqueness of every person regardless of the belonging to any social context.” (Bojan Gagić)

“The web project gives us an access to the complexity of human relations inside of communities we call states. Through public data of the population in several European states it`s possible to observe the changes these countries went through the history. Like in the installation, the focus lies on the transformation from data to sound.” (Miodrag Gladović)

——-
Further information:
“Full Range Society” on the ACTOPOLIS website:
http://bit.ly/29ajkYD
ACTOPOLIS Zagreb: “Invisible Belonging”:
http://bit.ly/1o8xX1e
Website of Lightune G:
http://bit.ly/2985NgJ

——-
ACTOPOLIS | The Art of Action
A project of the Goethe-Institut and Urbane Künste Ruhr
Concept: Angelika Fitz
Artisitc direction: Katja Aßmann, Angelika Fitz and Martin Fritz
Project management: Juliane Stegner, Goethe-Institut Athen
Project coordination: Natalia Sartori, Goethe-Institut Athen
Project management: Urbane Künste Ruhr: Daniel Klemm
Local curators: Ankara / Mardin: Pelin Tan, Athens: Elpida Karaba / Glykeria Stathopoulou, Belgrade: Boba Mirjana Stojadinović, Bucharest: Ștefan Ghenciulescu / Raluca Voinea, Oberhausen: Geheimagentur, Sarajevo: Danijela Dugandžić, Zagreb: Ana Dana Beroš.
Co-producers: Goethe Institut Ankara(Thomas Lier; Raimund Wördemann); Goethe-Institut Belgrad(Matthias Müller-Wieferig); Goethe-Institut Bucuresti (Beate Köhler; Evelin Hust); Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina(Charlotte Hermelink); Goethe-Institut Kroatien (Katrin Ostwald-Richter), Theater Oberhausen (Peter Carp)
Website: https://www.actopolis.net/
Facebook: https://www.facebook.com/actopolis/