21.6.2015. Promocija knjige “Osvojena područja – volumen 2” – Boris Greiner21.6.2015. Promocija knjige “Osvojena područja – volumen 2” – Boris Greiner

Osvojena-podrucja---vol-2

Pozivamo vas na promociju knjige “Osvojena područja – volumen 2” u Greti, Ilica 92, u nedjelju 21. lipnja u 20 sati.

Tom prilikom o knjizi popričati Marko Golub i Boris Greiner

U knjizi su tekstovi o autorskim ostvarenjima slijedećih umjetnica i umjetnika:

Dalibor Martinis • Mladen Stilinović • Vedran Perkov • Galerija Greta • Stanislav Habjan • Jana Dabac & Jurana Hraste • Lucija Frgačić & Niko Mihaljević • Niklaus Troxler • Natalija Škalić • Marko Tadić • Boris Cvjetanović • Marko Ercegović • Zoran Pavelić • Vlasta Žanić • Alem Korkut • Željko Badurina • Nina Kurtela • Maja Marković • Slaven Tolj • Mihael Giba • Božena Končić Badurina • Aleksandar Garbin & Goran Petercol • Siniša Labrović • Boris Greiner • Nadija Mustapić & Toni Meštrović • Đorđe Jandrić • Sun Yuan & Peng Yu • Tea Hatadi • Goran Trbuljak • Igor Ruf • Ivica Malčić • Danijel Žeželj • Tomo Savić Gecan • Vojin Hraste • Igor Kuduz • Davor Sanvicenti • Nika Oblak & Primož Novak • Branka Cvjetičanin • Vesna Pokas • Goran Škofić • Predrag Pavić • Ana Petrović • Hrvoje Đukez