2.9.2013. – 168 sati Istočnog grijeha2.9.2013. – 168 sati Istočnog grijeha

168_sati
Greta, Ilica 92, otvaranje ponedjeljak 02.09.2013. u 20h.
Robert Fišer, Josip Kaniža, Ana Petrović