18.6.2012 – Artu Ditu

Sve će početi sa tulumom otvorenja u Greti.
Koji je u Ponedjeljak 18.06.2012. u 20.00 sati.

Nakon toga radovi će se saftati u galeriji do petka.

U Petak 22.06.2012. vas čekamo na Live Speed Portrait Drawing Session-u s početkom u 18.00 sati!
Znači crtamo vaše ružne face za badava!

I nakon toga tulum dok se Greta ne zatvori!

Svi misle da je to plod pogreške u mozgu…
Al to uopće nije to..