16.1.2012.-20.1.2012. DENIS KRAŠKOVIĆ “Napad žigova!”

Rad Napad žigova! govori o problemima običnog malog čovjeka sa svakodnevnom birokracijom i o pokušaju bijega od konstantnog progona od strane društva koje je bazirano na kontroli i nepovjerenju. Čovjek u mojem radu simbolički pokušava pobjeći od užasa koji nam se svakodnevno upućuje od strane „organiziranog“ i „ozbiljnog“ državnog uređenja. Hrpa žigova kojih je petstotinjak, zajedno sa svojom velikom braćom i vođama žele uništiti čovječuljka, koji spretno bježi u višu duhovnu sferu od ljudske primitivno-eksploatatorske prirode. Žigovi su zaista pravi i korišteni, a svaki od njih je odradio milijone udaraca. Žigovi također podsjećaju na šahovske pijune što daje radu još veći smisao, te potencira ideju o progonu slobodnog pojedinca koji im bježi.

Denis Krašković