10.11.2014. -INTERFACE 2014: Katerina Duda, Dora Đurkesac, Matija Kralj i Thomas Volda10.11.2014. -INTERFACE 2014: Katerina Duda, Dora Đurkesac, Matija Kralj i Thomas Volda

greta

Pozivamo vas na otvorenje multimedijalne izložbe u sklopu festivala INTERFACE u ponedjeljak 10.11.2014. u 20h u Greti, Ilica 92, Zagreb.

Katerina Duda, Dora Đurkesac, Matija Kralj i Thomas Volda

Pozivamo vas na multimedijalnu izložbu gdje svoje radove prikazuju Katerina Duda, Dora Đurkesac, Matija Kralj i Thomas Volda

Otvaranje je ponedjeljak 10.11. u 20h. u Greti

Četvero autora u izloženim radovima nastalim neovisno jedan od drugoga i kao zasebni projekti, propituju simbolički i komunikacijski potencijal pokreta tretirajući ga, u okvirima različitih medijskih izričaja, kao interakciju tijela i prostora, odnosno tijela i objekta. U radu Ništice i krugovi, Thomas Volda kamerom privezanom za tijelo i repeticijom pokreta opisuje krugove prevodeći poznatu igru Križić kružić u pokret, odnosno simbolički upućujući na sekularizam.
Rad Pola & Anita Matije Kralja sastoji se od korespondencije kroz različite medije između autora i
suvremenog plesača Gregora Kamnikara. Kolaboracija započeta za vrijeme radionice TASK 2014, gdje je Matija svojim alter egom Anitom Perkov odgovarao na zadatke Gregorovog alter ega, Pole Pautan, nastavila se i nakon radionice razvijajući pitanja o identitetu, percepciji, prisutnosti, itd. Katerina Duda u radu Bagdad isto tako surađuje s plesačicom suvremenog plesa, Ninom Smolčić.

Performans izvode u nedovršenoj i zapuštenoj građevini lokalno nazivanoj Bagdad. Od smeća pronađenog u prostoru, cigala, boca i sličnih predmeta Katerina proizvodi zvukove na koje plesačica odgovara pokretima. U interakciji pokušavaju reagirati na prostor uvažavajući međusobne pokrete i zvuk.

Knjiga A5 Dore Đurkesac je odgovor na pokrete nastale u interakciji tijela i papira te na pitanja o papiru kao mediju, materijalu, odnosno nositelju informacija. Niz intervencija na papiru poput presavijanja, trganja ili gužvanja čine zapis pokreta, usmjeravaju pažnju na funkciju, granice materijala, formate, teksture, ritam i kompozicije, ili pak asocijacije na razne sadržaje i interpretacije putem ispisanog teksta.

Autori su studenti završne godine Diplomskog studija novih medija.